Léiriúchán Amharclann na Mainistreach / An Abbey Theatre production

Na Peirsigh / Persians


6 March - 6 April 2024

Le hAeschylus, aistrithe ag Nuala Ní Dhomhnaill

Á stiúradh ag Conor Hanratty

Booking Information


Dátaí: an 6 Márta – an 6 Aibreán 2024

Ar Stáitse na Péacóige / On the Peacock Stage

Amanna: Luan go Satharn ag 8pm, léiriú iarnóna ar an Satharn ag 2.30pm

Ticéid: €18 – €25 / €15 – €22 le lascaine.

As Gaeilge, le fotheidil Bhéarla.

Turas Cúlstáitse as Gaeilge: Satharn an 30 Márta ag 10.30. Is féidir leat áit a chur in áirithe ar líne anseo.

_________________________________

Dates: 6 March 2024 – 6 April 2024

On the Peacock Stage

Times: Mon – Sat 8pm, Sat matinees 2.30pm

Tickets: €18 – €25 / €15 – 22 conc.

Performed as Gaeilge, with English surtitles. 

This March, experience a powerful performance of Europe's oldest surviving play on the Peacock stage. Performed in Irish with English surtitles.

Léireoidh Amharclann na Mainistreach aistriúchán nua Gaeilge ar thraigéide Ghréagach Aeschylus, Na Peirsigh / Persians leis an scríbhneoir agus an file cáiliúil Nuala Ní Dhomhnaill ar Stáitse na Péacóige. Spreagadh Amharclann na Mainistreach, tar éis machnamh a dhéanamh ar an mbunsraith a leag Lady Gregory 120 bliain ó shin, súil a chaitheamh níos faide siar ar bhunús na foirme ealaíne féin sa tSean-Ghréig.

Léiríodh é an chéad uair san Aithin sa bhliain 472 BC, agus insítear in Na Peirsigh / Persians scéal faoi bhua aisteach a bhí ag an nGréig, á insint ó pheirspictíocht an dreama a chaill, aisteach go leor. Dráma é ina leagtar amach an oiread sin a dhéanfaidh agus a rinne an amharclannaíocht agus a chaithfidh sí a dhéanamh agus spreagann sé sinn an domhan a fheiceáil ó pheirspictíocht eile, déanann sé an méid a bhfuil súil againn leis a threascairt agus léiríonn sé onóir ar dhaonnacht an namhad.

Deis an-chorraitheach a bheidh ann chun lán na súl a bhaint de leagan saibhir nua den dráma is sine san Eoraip a bhfuiltear eolach air atá á chur ar stáitse go fóill sa teanga labhartha is sine san Eoraip, an Ghaeilge, le fotheidil Bhéarla.

Tá áthas ar Amharclann na Mainistreach a fhógairt go mbeidh an léiriúchán seo mar chuid d’Fhéile Naomh Pádraig 2024 mar chuid den chlár One City.

 —

The Abbey Theatre brings a new Irish-language translation of Aeschylus’ Greek masterpiece Na Peirsigh / Persians by renowned writer and poet Nuala Ní Dhomhnaill to the Peacock Stage. The foundations laid by Lady Gregory 120 years ago inspired the Abbey Theatre to look further back at the foundation of the art form of theatre itself in Ancient Greece.

First performed in Athens in 472 BC, Na Peirsigh / Persians tells the story of a surprising Greek victory, extraordinarily told from the perspective of the losing side. A play that sets out so much of what theatre will do, has done and must do, it makes us see the world from another perspective, subverting expectations and honouring the humanity of the enemy.

The English surtitles for this production in Irish are integrated with Maree Kearns’ rich design, projected into the set so that a wide range of audience members can readily engage with the language, the performance as well as the text.

It is a thrilling opportunity to encounter a rich new version of Europe’s oldest known surviving play in one of Europe’s oldest spoken languages.

The Abbey Theatre is happy to announce that this production features in St Patrick’s Festival 2024 as part of the One City programme.

Reviews


'Instantly compelling'
The Irish Independent


'Tour-de-force drámadóireachta agus filíochta...Tabhair bronntanas luath Cásca duit féin. Téir chuige, géill dó, agus lig dóibh.'
Tuairisc

★★★★
'Superb Production'
The Arts Review


'Bhí an óráid seo canta sa chéad leagann Gréagach chomh maith, ach ní féidir go raibh sé chomh corraitheach is a bhí ar stáitse na Péacóige nuair a chan Naoise Mac Cathmhaoil ar an sean nós.'
RTÉ

Trailer 

Digital Programme 

The digital programme is available to download here.

Íomhánna an Léiriúcháin / Production Imagery 

An Fhoireann Aisteoirí / The Cast 

Turas Cúlstáitse / Backstage Tour as Gaeilge 

Cuirfimid turas Cúlstáitse as Gaeilge ar siúl an 30 Márta. Tabharfaidh seo deis duit dul ar stáitse agus léargas eile úrnua a fháil ar ár nAmharclann Náisiúnta. Fiosraigh an foirgneamh stairiúil, na saothair éagsúla ealaíne, agus na seónna atá ar siúl faoi láthair, fad a tharraingíonn ár dtreoraithe na cuirtíní siar le stair agus croí Amharclann na Mainistreach a thaispeáint ina steillbheatha. Is féidir leat áit a chur in áirithe ar líne anseo nó déan teagmháil, le do thoil, le Jennifer.Carbery@abbeytheatre.ie chun teacht ar eolas breise.

Na Peirsigh: an phodchraoladh / Persians: the podcast 

Explore the world of the Persians on Conor Hanratty’s engaging English language podcast here

Ceardlanna / Workshops 

Open space as Gaeilge: Dé Máirt, an 19 Márta

Tá an-áthas ar Theatre Forum a bheith ag obair le hAmharclann na Mainistreach le comhrá faoi Open Space a chur ar siúl Dé Máirt, an 19 Márta sa Phéacóg (11:00-15:00). Tá sé dírithe ar chleachtóirí amharclannaíochta agus taibh-ealaíon a oibríonn trí mheán na Gaeilge agus cuireann seo deis ar fáil chun ceangail agus líonrú a dhéanamh. Cuirfear an t-imeacht ar siúl trí Ghaeilge ach cuirtear fáilte mhór roimh dhaoine ar gach cumas. Tá an t-imeacht ar oscailt do chleachtóirí ag aon chéim dá ngairm bheatha.

Níl aon chostas ar fhreastal ar Open Space ach caithfear clárú dó. Cláraigh, le do thoil faoi Déardaoin, an 14 Márta le d’áit a chur in áirithe. Tá spás teoranta agus bronnfar áiteanna ar bhonn tús freastail ar an duine is túisce. Tuilleadh eolais anseo.

Writer’s Workshop: Exploring Classical Greek Drama: Wednesday, 20 March

The Abbey Theatre is delighted to host a two-hour workshop on the lessons playwrights can draw from the tradition of classical Greek drama, with Conor Hanratty, director of Na Peirsigh /Persians & co-facilitated with Jesse Weaver, Abbey New Work Associate. For more information and details on how to apply, please click here.

Paca Amhainní / Education Pack 

2024 Na Peirsigh Persians, Study Pack

Credits

 • Aistritheoir / Translator: Nuala Ní Dhomhnaill
 • Stiúrthóir / Director: Conor Hanratty
 • Dearadh Seit / Set Design: Maree Kearns
 • Dearadh Feistis / Costume Design: Joan O'Clery
 • Dearadh Soilsithe / Lighting Design: Paul Keogan
 • Cumadóir agus Dearadh Fuaime / Composer & Sound Design: Mel Mercier
 • Stiúrthóir Gluaiseachta / Movement Director: Eoin Mac Donncha
 • CastGruaig agus Smideadh / Hair & Make Up: Val Sherlock
 • Stiúrthóir Gutha / Voice Director: Andrea Ainsworth
 • Stiúrthóir Cúnta / Assistant Director: James Riordan
 • Dearthóir Cúnta Seit / Assistant Set Design: Ronan Duffy
 • Dearthóir Cúnta Soilsithe / Associate Lighting Designer: Iris Liange
 • Stiúrthóir Páirteanna / Casting Director: Deborah Pearce
 • Foireann Aisteoirí / Cast: Karen Ardiff
 • Foireann Aisteoirí / Cast: Brendan Conroy
 • Foireann Aisteoirí / Cast: Timmy Creed
 • Foireann Aisteoirí / Cast: Naoise Mac Cathmhaoil
 • Foireann Aisteoirí / Cast: Deirdre Molloy
 • Foireann Aisteoirí / Cast: Séamus Moran
 • Foireann Aisteoirí / Cast: Caitríona Ní Mhurchú
 • Foireann Aisteoirí / Cast: Bríd Ní Neachtain
 • Foireann Aisteoirí / Cast: Marion O’Dwyer
Call Box Office Open in Maps
Abbey Theatre
26/27 Lower Abbey Street
Dublin 1
Ireland
D01 K0F1