Manchán Magan Installations (Limerick, Galway, Dublin, Cork)


20 July - 22 September 2018

Booking Information


Dates: 17 – 18 August
in the Peacock Cafe

Times:
Gaeilge Tamagotchi 1pm – 2pm & 6pm – 7.15pm
Arán & Im 11am* – 12.15pm & 3pm – 4.15pm
*Saturday only

Tickets: Free but ticketed

Running time: 
Gaeilge Tamagotchi – 1 hour
Arán & Im – 1 hour, 15 minutes
Participants are free to come and go as they please.

To complement the performances of Jimmy's Hall, we invited Manchán Magan to perform two of his theatrical installations Gaeilge Tamagotchi and Arán & Im over the course of two days.

In Gaeilge Tamagotchi, Manchán invites you to adopt an Irish word in order to breathe life into it.

Arán & Im celebrates the Irish language in an engaging, accessible bilingual way, through sourdough bread and home-churned butter.

Gaeilge Tamagotchi 

The Irish language has 4,400 different words merely to describe someone; to convey their character, their demeanour, their shape or stature. They are rarely used now. Many are already dead.

súghóg – stain left by tears

iarmhaireacht  – loneliness at cock-crow

dril – drop glancing in the sun

spailp – surprise kiss

In Gaeilge Tamagotchi Manchan invites you to adopt an Irish word. Participants wind through a labyrinth of 30m of raw Irish linen to receive an endangered Irish word from the artist, which they agree to nurture, nourish and take guardianship of. They each receive a word unique to them and are given the opportunity to print or paint their word on stone, oak-wood or linen as a ritualistic covenant.

Tá 4,400 focal éagsúil sa Ghaeilge le cur síos a dhéanamh ar dhuine: lena  gcarachtar, a meon, a gcruth a chur in iúl. Is annamh a úsáidtear a bhformhór acu anois. Tá cuid mhór acu básaithe cheana féin.

In Gaeilge Tamagotchi tugann Manchán cuireadh duit focal Gaeilge a uchtú. Siúlann tú trí lúbra 30m de línéadach Éireannach le focal Gaeilge atá i mbaol a fháil ó Mhanchán, agus geallann tú an focal a chothú agus a chaomhnú agus cúram a dhéanamh de. Faigheann gach éinne focal sainiúil dó nó di féin amháin, agus tugtar an deis dó nó di an focal a phéinteáil nó a phriontáil ar cloch, ar adhmad darach nó ar línéadach mar chúnant deasghnách.

Arán & Im 

Arán & Im is a theatrical performance/installation in which Manchán bakes sourdough bread for 75 minutes while offering insights into the wonders of the Irish language – exploring potent words of landscape, terms of intuition and insight, and the many phrases that bring to life the mysterious glory of our natural world.

It is a celebration of language, land and local Irish food, with freshly-baked traditional sourdough bread for the audience to slice and spread with butter they churn themselves from Irish cream.

Is taibhiú drámaíochta é Arán & Im ina mbácálann Manchán arán taois ghéir ar feadh  seachtó cúig nóiméad fad is a thugann sé léargas ar iontaisí na Gaeilge  – agus é ag ceiliúradh focail mhealltacha a bhaineann leis an tírdhreach, téarmaí i dtaca le hiomas agus léirstean, agus an iliomad nathanna a thugann beocht do chumhacht agus mistéir an tsaoil nádúrtha.

Out of the Abbey 

As part of Jimmy’s Hall, Manchán will bring his theatrical installations on tour to the following:

Other Performances 

Video 

Credits

  • Presented and Produced by: Manchán Magan
  • Designer: Tom de Paor
  • Costume: Hazel McCague
  • Construction: Barry Rogerson

Related Events

Jimmy's Hall (Limerick, Dublin, Galway, Cork)


26 July - 22 September 2018

Call Box Office Open in Maps
Abbey Theatre
26/27 Lower Abbey Street
Dublin 1
Ireland
D01 K0F1