Ábhar bróid do Chomhstiúrthóirí Amharclann na Mainistreach, an Stiúrthóir Ealaíne Caitríona McLaughlin agus an Stiúrthóir Feidhmiúcháin Mark O’Brien, seoladh a dhéanamh ar Thionscadal Gregory, saothar oibre le 120 bliain d’Amharclann Náisiúnta na hÉireann a cheiliúradh agus le honóir a léiriú d’oidhreacht an chomhbhunaitheora, Lady Gregory Beidh saothair nua fhíoriontacha agus uaillmhianacha scríbhneoireachta anuas ar sheoda atá i bhfolach ar an saol ó chanóin amharclannaíochta na hÉireann, agus comhoibriú le healaíontóirí agus comhpháirtithe tábhachtacha sa chlár ceiliúrtha agus comhpháirtithe seo.  

Ceiliúrfar roinnt garspriocanna móra in amharclannaíocht na hÉireann i meanma chomhoibrithe, faoi mar a léirigh Lady Gregory:  

Breithlá 60 Bliain an drámadóra Marina Carr 

Comóradh 40 Bliain ar Chompántas Amharclannaíochta Rough Magic, faoi stiúir Lynne Parker 

Comóradh 20 Bliain ar Landmark Productions, faoi stiúir Anne Clarke 

Agus Comóradh 120 Bliain ar Amharclann na Mainistreach.  

Léireofar idéil sármhaitheasa, uaillmhéine, ionchuimsithe, fiontraíochta agus cheiliúrtha Lady Gregory i seacht ndráma mhóra le Hilary Fannin, Elizabeth Kuti, Barbara Bergin, Mary Manning, Nuala Ní Dhomhnaill agus Marina Carr, a spreag an tacaíocht dhiongbháilte, phaiseanta, agus gan staonadh a thug sí d’ealaíontóirí, scéalaithe agus scríbhneoirí Éireannacha. Díreach mar a lorg Gregory cabhrú le stát nuabhunaithe na hÉireann a shuíomh mar thír dhinimiciúil, shaorsmaoinimh, neamhspleách agus Eorpach, leanfaidh Tionscadal Gregory lena mhacasamhail d’fhiosrú a dhéanamh ar an Éireannachas tríd an amharclannaíocht, a scrúdaíonn cé sinn féin anois – agus a fhiosraíonn cé a dhéanfar dínn amach anseo.Cuirfear ticéid do na chéad trí dhráma ar díol inniu ó oifig ticéad agus suíomh gréasáin Amharclann na Mainistreach.  

Mar a deir Stiúrthóir Ealaíne agus Comhstiúrthóir Amharclann na Mainistreach, Caitríona McLaughlin, “Cuireadh barr feabhais ar an dúil a bhí ag Lady Gregory san ealaín ar fud na hEorpa, ach spreagadh a paisean d’fhriotal agus do scéal nuair a bhí sí ag éisteacht leis na daoine a bhí mórthimpeall ar an áit ar chónaigh sí in Iarthar na hÉireann. Spreag sí drámadóirí, ag Amharclann na Mainistreach, agus ag a háit chónaithe i bPáirc na Cúile araon, áit ar chuir sí fáilte rompu, chun dul sa tóir ar an tsármhaitheas a bhaint amach óna bpeirspictíocht féin agus ina dteanga choiteann féin. Cuimsítear ina hoidhreacht gach drámadóir a scríobhann faoina n-eispéireas den saol in Éirinn, ina nglór uathúil Éireannach.  

 “Is iad an seisear drámadóirí a gcuimsítear a saothair in Tionscadal Gregory Hilary Fannin, Elizabeth Kuti, Barbara Bergin, Mary Manning, Nuala Ní Dhomhnaill agus Marina Carr.  Tá súil againn, trína seacht ndráma ar bunsaothair amach is amach iad, tús a chur le plé nua lenár lucht féachana. Táim ag tnúth le suí san amharclann, an t-eispéireas a roinnt leo agus éisteacht leis an méid a bheidh le rá acu.”  

 Is féidir leat amharc ar gach ceann de na 7 ndráma anseo. Gheobhaidh custaiméirí a cheannaíonn ticéid roimh an 23 Nollaig chuig na trí léiriúchán atá ar díol faoi láthair (Audrey or Sorrow, Na Peirsigh / Persians agus Children of the Sun) lascaine 15% agus cuirfidh siad tús le 2024 agus heispéiris spreagúla chultúrtha amach rompu.