Caitríona McLaughlin, Abbey Theatre Artistic Director
3 September 2021

To read this page in English, please click here. 

“Le dhá bhliain anuas tá infheistíocht déanta ag ár Roinn Saothar Nua i níos mó coimisiún, sparánachtaí agus dámhachtainí tacaíochta ná riamh cheana. Bhí ár scríbhneoirí gnóthach dá bharr. D’fhonn ár ngealltanas a chomhlíonadh maidir le spéis iomlán a chur sna healaíontóirí agus ina gcuid oibre, agus tar éis dul i gcomhairle le Cuallacht Scríbhneoirí na hÉireann, chinn mé stop a chur le scripteanna agus smaointe a ghlacadh in Amharclann na Mainistreach go dtí an 01/02/2022. Tá seacht seachtaine caite agam sa ról seo agus tuigim anois go bhfuil sé in am dom tabhairt go dáiríre faoi scripteanna a léamh agus obair a dhéanamh leis an roinn ar an mbealach is fearr le dul ar aghaidh.

Mar gheall ar an bpróiseas chun scripteanna agus smaointe a chur isteach, tá Amharclann na Mainistreach in ann obair, smaointe agus guthanna nua a aithint agus a mhealladh. Mar chuid dár ngealltanas chun tacú le saothair nua, léann daoine sa Roinn Saothar Nua na scripteanna agus na smaointe go léir a fhaightear agus tugann siad aiseolas fúthu. Is minic a dhéanann siad é sin maidir le breis is trí chéad aighneacht sa bhliain.

Is deis an tréimhse seo am a chaitheamh ar aiseolas domhain a thabhairt do na healaíontóirí ar fad a roinn a gcuid saothar linn, agus chun iniúchadh a dhéanamh ar an mbealach is fearr inar féidir leis an Roinn Saothar Nua tacú le hÉireannaigh a chumann píosaí amharclannaíochta mar chuid de ré nua na ceannasaíochta in Amharclann na Mainistreach.

Glacfar le scripteanna agus le smaointe arís eile in 2022.”