Caitríona McLaughlin, Abbey Theatre Artistic Director
3 September 2021

To read this page in English, please click here. 

“Le dhá bhliain anuas tá infheistíocht déanta ag ár Roinn Saothar Nua i níos mó coimisiún, sparánachtaí agus dámhachtainí tacaíochta ná riamh cheana. Bhí ár scríbhneoirí gnóthach dá bharr. D’fhonn ár ngealltanas a chomhlíonadh maidir le spéis iomlán a chur sna healaíontóirí agus ina gcuid oibre, agus tar éis dul i gcomhairle le Cuallacht Scríbhneoirí na hÉireann, chinn mé stop a chur le scripteanna agus smaointe a ghlacadh in Amharclann na Mainistreach go dtí an 31 Nollaig 2021. Tá seacht seachtaine caite agam sa ról seo agus tuigim anois go bhfuil sé in am dom tabhairt go dáiríre faoi scripteanna a léamh agus obair a dhéanamh leis an roinn ar an mbealach is fearr le dul ar aghaidh.

Mar gheall ar an bpróiseas chun scripteanna agus smaointe a chur isteach, tá Amharclann na Mainistreach in ann obair, smaointe agus guthanna nua a aithint agus a mhealladh. Mar chuid dár ngealltanas chun tacú le saothair nua, léann daoine sa Roinn Saothar Nua na scripteanna agus na smaointe go léir a fhaightear agus tugann siad aiseolas fúthu. Is minic a dhéanann siad é sin maidir le breis is trí chéad aighneacht sa bhliain.

Is deis an tréimhse seo am a chaitheamh ar aiseolas domhain a thabhairt do na healaíontóirí ar fad a roinn a gcuid saothar linn, agus chun iniúchadh a dhéanamh ar an mbealach is fearr inar féidir leis an Roinn Saothar Nua tacú le hÉireannaigh a chumann píosaí amharclannaíochta mar chuid de ré nua na ceannasaíochta in Amharclann na Mainistreach.

Glacfar le scripteanna agus le smaointe arís eile in 2022.”