Cuir Do Script Chugainn 

Spreagann sé muid ach scríbhneoireacht nua a léamh i mBéarla agus i nGaeilge. Fágann sé sin an deis againn dul ag plé le guthanna ilghnéitheacha as gach cuid d’Éirinn. Cé gurb iondúil go ndéanaimid scríbhneoireacht nua a chlárú ó choimisiúin, cuideoidh sé linn aithne a chur ort mar scríbhneoir ach deis a fháil do script a léamh. A luaithe a léifimid é cuirfimid tuairisc chugat ina dtabharfaimid aiseolas duit ar do script. Tá sé mar aidhm againn aiseolas cuiditheach spreagúil a sholáthar do gach aon scríbhneoir.

Cuir Chugainn An Smaoineamh Atá Agat 

Maidir le smaoineamh – sin a bhfuil ann. Féadfaidh rud ar bith a bheith i gceist – dráma a theastaíonn uait a scríobh, seó nach mbeidh gá le script dó, píosa amharclannaíochta damhsa, ócáid nó teagmhas, saothar idirdhisciplíneach nó mír stáitse ar na boinn. Is maith linn na smaointe sin a dhíríonn ar an saol comhaimseartha ar mhodh práinneach láithreach a d’fhéadfaí a fhorbairt agus a chur ar an stáitse. Teastaíonn uainn a fháil amach cad é a spreagann tú. Cuir smaoineamh chugainn a chuireann an méid sin in iúl dúinn.

Ba chóir go mbeadh freagra ar na ceisteanna seo a leanas sa smaoineamh atá beartaithe agat.

 • Cad é baileach a theastaíonn uait a dhéanamh? (50 focal ar a mhéad)
 • Cad é a theastaíonn uait go dtarlódh sé sa seó? (500 focal ar a mhéad)
 • Cén fáth go dteastaíonn uait é a dhéanamh anois? (100 focal ar a mhéad faoi gcúis go bhfuil an smaoineamh seo práinneach)
 • Féadfaidh naisc le hábhair físeáin, fuaime, íomhánna, téacsanna nó le hábhair thacaíochta eile a bheith ag gabháil le do smaoineamh

An Próiseas Aighneachta 

 • Is é ár bhfócas dul i dteagmháil le scríbhneoirí agus le hamharclannóirí ar Éireannaigh iad nó atá ina gcónaí in Éirinn.
 • Ní mór do script nó do smaoineamh a bheith clóscríofa go soiléir agus a bheith formáidithe
 • Níor mhór go mbeadh do script nó do smaoineamh profáilte agus í/é a chur isteach i bhformáidí Word nó PDF amháin.
 • Ná cuir d’ainm ná d’fhaisnéis teagmhála ar gach leathanach.
 • Sa ríomhphost a sheolann tú, inis beagán dúinn fút féin, faoi do chúlra agus faoi do thaithí
 • Ní ghlacfaimid le saothar lámhscríofa ná le cruachóipeanna clóbhuailte.
 • Glacfar le drámaí agus cóirithe gairide aon ghnímh
 • Ní ghlacaimid le scripteanna scannáin ná le húrscéalta.
 • Ná cuir ach aon script nó smaoineamh amhain chugainn in aghaidh na huaire.
 • Ná déan, le do thoil, script nó smaoineamh a chur chugainn atá curtha tríd an bpróiseas cheana féin.

TD’fhonn do script nó do smaoineamh a chur faoinár mbráid nó chun tuilleadh eolais a iarraidh, seol ríomhphost le do thoil chuig ideas@abbeytheatre.ie

Cad A Tharlóidh Ansin? 

 

A luaithe a sheolfaidh tú ríomhphost chugainn, logálfar do script nó do smaoineamh. Déanann ár bpainéal na scripteanna a mheasúnú, ar painéal é atá comhdhéanta de chomhaltaí de phobal amharclannaíochta na hÉireann. Léitear gach aighneacht scripte agus í faoi cheilt – ní bhíonn aon tuairim ag an léitheoir cé hé nó hí an t-údar, ionas gur féidir leo measúnú neamhchlaonta a thabhairt ar an saothar. Is é ár bhfoireann léiriúcháin a dhéanann na smaointe a bhreithniú.

Gheobhaidh tú freagra leis an ríomhphost laistigh de shé mhí.

Go raibh maith agat as do shaothar a chur faoinár mbráid. Is mór againn do chuid ama agus do chruthaitheacht.
Ríomhphost teagmhála: patricia.malpas@abbeytheatre.ie