How can I access the film?
You will need to register for a Digital Pass. You will be able to access the watch page via your Abbey Theatre account. You can view this watch page by clicking the link in the confirmation email you’ll be sent or logging into your account here. You will be prompted to enter your Abbey Theatre username and password to access the watch page.

When will I receive information on how I can access the film?
After your booking has been confirmed, you will receive an email from us with details on how to watch Me, Mollser, as well as stating which performance you have chosen to view.

I’ve registered but I haven’t received an email?
If you haven’t received a confirmation email from boxoffice@abbeytheatre.ie, please check your junk/spam folder. If it isn’t in your junk/spam it may be that the email address on your account is incorrect, so please contact our box office.

Can I register for a digital pass before the film is available to view?
You can register for your digital pass before the film is available to view, but you won’t be able to access it until 12 April.

Can I share my link with anyone else?
Your digital pass allows you to view the performance on one device. If you share this with anyone else and they use it before you, you will be unable to access the performance.

How do I view my content on my Smart TV or Interactive Whiteboard?
We recommend that you use your usual casting method to cast the film from your laptop or mobile device to your television or interactive whiteboard.

What is in the Digital Learning pack?
The digital learning pack is a blended learning resource we have created to accompany the filmed version of Me, Mollser. It includes lesson plans that cover topics and issues raised in the film that link it to the History, English, Drama and SPHE curricula.

How long can I watch this for?
Me, Mollser or Mise, Mollser will be available to view online until the end of June.

I can’t log in!
Click the ‘forgot password’ button on the login page – you should receive an email with a link to reset it. If that doesn’t work, email us on box.office@abbeytheatre.ie 

Where are the captions?
Captions are available using the closed captions facility – click the icon at the bottom right of the video.

What is the running time?
The performance is 40 minutes long. Following the performance there is extra material featuring interviews with the cast and production team.

I can’t find it on YouTube! Why not?
Me, Mollser is streaming on www.abbeytheatre.ie. You will need to register for a digital pass to view it.

Cá bhfuil teacht agam ar an scannán?
Ní mór duit clárú le haghaidh Pas Digiteach. Féadfaidh tú teacht ar an leathanach faire tríd an gcuntas, Amharclann na Mainistreach, atá agat. Féadfaidh tú an leathanach faire seo a bhreathnú trí chliceáil ar an nasc sa ríomhphost deimhniúcháin a sheolfar chugat nó trí logáil isteach i do chuntas anseo. Tabharfar leid duit an t-ainm úsáideora agus an pasfhocal ó Amharclann na Mainistreach atá agat a chur isteach chun teacht ar an leathanach faire.

Cathain a gheobhaidh mé faisnéis faoin dóigh ina bhféadfaidh mé teacht ar an scannán?
Tar éis d’áirithint a bheith deimhnithe, gheobhaidh tú ríomhphost uainn ina mbeidh mionsonraí faoin dóigh le Mise, Mollser a bhreathnú agus luafar freisin ann an léiriú a roghnaigh tú a bhreathnú.

Chláraigh mé ach ní bhfuair mé ríomhphost?
Mura bhfuair tú ríomhphost deimhniúcháin ó boxoffice@abbeytheatre.ie seiceáil an fillteán truflaise/spam atá agat. Mura bhfuil sé san fhillteán sin féadfaidh sé go bhfuil an seoladh ríomhphoist i do chuntas mícheart. Sa chás sin téigh i dteagmháil lenár n-oifig ticéad, le do thoil.

An bhféadfaidh mé clárú le haghaidh pas digiteach sula mbeidh fáil ar an scannán lena bhreathnú?
Féadfaidh tú clárú le haghaidh do phas digiteach sula mbeidh fáil ar an scannán lena bhreathnú, ach ní bheidh teacht agat air go dtí an 12 Aibreán.

An dtig liom mo nasc a roinnt i bpáirt le haon duine eile?
Le do phas digiteach ceadaítear duit an léiriú a bhreathnú ar aon fheiste amháin. Má roinneann tú é sin le haon duine eile agus má úsáideann siad romhatsa é, ní bheidh tú in ann teacht ar an léiriú.

Conas a bhreathnóidh mé mo chuid ábhair ar mo Theilifíseán Cliste mó ar mo Chlár Bán Idirghníomhach?
Molaimid go mbainfeá úsáid as do ghnáthmhodh teilgin chun an scannán a theilgean ó do ríomhaire glúine nó d’fheiste chuig do theilifíseán nó do chlár bán idirghníomhach

Cad é Beartán Foghlama?
Is é atá sa Bheartán Foghlama acmhainn foghlama atá cruthaithe againn chun gabháil leis an leagan scannáin de Mise, Mollser. Cuimsíonn sé pleananna ceachta a chlúdaíonn toipicí agus saincheisteanna a dúisíodh sa scannán agus a nascann é leis na curaclaim Staire, Béarla, Drámaíochta agus SPHE.

Cé chomh fada a dtig liom é seo a bhreathnú?
Beidh Mise, Mollser ar fáil lena bhreathnú ar líne go dtí deireadh mhí Meitheamh .

Ní thig liom logáil isteach!
Cliceáil an cnaipe ‘forgot password’ ar an leathanach logála isteach – be chóir go bhfaighfeá ríomhphost ina bhfuil nasc lena athshuíomh. Mura n-oibríonn sé sin, cuir ríomhphost chugainn ag box.office@abbeytheatre.ie

Cá bhfuil na fotheidil?
Tá fotheidil ar fáil trí úsáid a bhaint as saoráid na bhfotheideal dúnta Cliceáil an t-íocón ag bun an fhíseáin ar dheis.

An dtig liom Mise, Mollser, a bhreathnú in ISL?
Tig leat. Tá leagan ISL den léiriú ar fáil. Féadfaidh tú roghnú é a bhreathnú in ISL nuair a chláraíonn tú le haghaidh do phas digiteach.

Cén fad a mhaireann an scannán?
40  nóiméad a mhaireann sé. I ndiaidh an taibhithe tá ábhar breise ann ina bhfuil agallaimh leis na haisteoirí agus leis an bhfoireann léiriúcháin.

Níl teacht agam air ar YouTube! Cén fáth?
Mise, Mollser á shruthú ar www.abbeytheatre.ie. Ní mór duit clárú le haghaidh pas digiteach lena bhreathnú.