ProductionPlayed byOpening Night
I Know Where I'm Going 1959 (Abbey) O Goilidhe (O Goili), Seathrun Monday, 26 January 1959
I Know Where I'm Going 1959 (Abbey) O Goilidhe (O Goili), Seathrun Tuesday, 14 July 1959
I Know Where I'm Going 1959 (Abbey) O Goilidhe (O Goili), Seathrun Tuesday, 28 July 1959
I Know Where I'm Going 1962 (Abbey) O Goilidhe (O Goili), Seathrun Monday, 5 February 1962
I Know Where I'm Going 1964 (Abbey) O Goilidhe (O Goili), Seathrun Tuesday, 12 May 1964