ProductionPlayed byOpening Night
All The King's Horses 1961 (Abbey) O Goilidhe (O Goili), Seathrun Monday, 20 March 1961
All The King's Horses 1961 (Abbey) O Goilidhe (O Goili), Seathrun Tuesday, 10 October 1961
All The King's Horses 1962 (Abbey) O Goilidhe (O Goili), Seathrun Monday, 26 March 1962