ProductionPlayed byOpening Night
The Evidence I Shall Give 1961 (Abbey) O Goilidhe (O Goili), Seathrun Monday, 30 January 1961
The Evidence I Shall Give 1961 (Abbey) O Goilidhe (O Goili), Seathrun Monday, 10 July 1961
The Evidence I Shall Give 2010 (Peacock) Olohan, John Monday, 26 April 2010