ProductionPlayed byOpening Night
Hedda Gabler 1976 (Peacock) Bergin, Emmet Monday, 10 May 1976
Hedda Gabler 1976 (Peacock) McGrath, Brian Tuesday, 21 September 1976
Hedda Gabler 1976 (Tour) McGrath, Brian Monday, 4 October 1976
Hedda Gabler 1976 (Peacock) Bergin, Emmet Tuesday, 2 November 1976
Hedda Gabler 1991 (Abbey) O'Mahoney, Robert Tuesday, 25 June 1991
Hedda Gabler 1991 (Tour) O'Mahoney, Robert Tuesday, 3 September 1991