ProductionPlayed byOpening Night
This Other Eden 1953 (Abbey) O Goilidhe (O Goili), Seathrun Monday, 1 June 1953
This Other Eden 1953 (Abbey) O Goilidhe (O Goili), Seathrun Monday, 6 July 1953
This Other Eden 1954 (Tour) O Goilidhe (O Goili), Seathrun Monday, 24 May 1954
This Other Eden 1956 (Abbey) O Goilidhe (O Goili), Seathrun Saturday, 31 March 1956
This Other Eden 1961 (Abbey) O Goilidhe (O Goili), Seathrun Monday, 31 July 1961