ProductionPlayed byOpening Night
Kathleen ni Houlihan 1904 (Abbey) Fay, William George Tuesday, 27 December 1904
Kathleen ni Houlihan 1905 (Tour) Fay, William George Thursday, 23 November 1905
Kathleen ni Houlihan 1905 (Tour) Fay, William George Saturday, 25 November 1905
Kathleen ni Houlihan 1905 (Tour) Fay, William George Monday, 27 November 1905
Kathleen ni Houlihan 1905 (Tour) Fay, William George Tuesday, 28 November 1905
Kathleen ni Houlihan 1906 (Abbey) Fay, William George Monday, 19 February 1906
Kathleen ni Houlihan 1906 (Tour) Fay, William George Tuesday, 27 February 1906
Kathleen ni Houlihan 1906 (Tour) Fay, Frank J Saturday, 17 March 1906
Kathleen ni Houlihan 1906 (Tour) Fay, Frank J Monday, 23 April 1906
Kathleen ni Houlihan 1906 (Tour) Fay, Frank J Wednesday, 25 April 1906
Kathleen ni Houlihan 1906 (Tour) Fay, Frank J Friday, 27 April 1906
Kathleen ni Houlihan 1906 (Tour) Fay, Frank J Tuesday, 15 May 1906
Kathleen ni Houlihan 1906 (Tour) Fay, Frank J Sunday, 27 May 1906
Kathleen ni Houlihan 1906 (Tour) Fay, Frank J Monday, 4 June 1906
Kathleen ni Houlihan 1906 (Tour) Fay, Frank J Wednesday, 20 June 1906
Kathleen ni Houlihan 1906 (Tour) Fay, Frank J Wednesday, 4 July 1906
Kathleen ni Houlihan 1906 (Abbey) Fay, Frank J Saturday, 17 November 1906
Kathleen ni Houlihan 1907 (Abbey) Fay, Frank J Saturday, 19 January 1907
Kathleen ni Houlihan 1907 (Abbey) Fay, Frank J Saturday, 9 February 1907
Kathleen ni Houlihan 1907 (Abbey) Fay, Frank J Saturday, 16 March 1907
Kathleen ni Houlihan 1907 (Abbey) Fay, Frank J Tuesday, 2 April 1907
Kathleen ni Houlihan 1907 (Tour) Fay, Frank J Tuesday, 14 May 1907
Kathleen ni Houlihan 1907 (Tour) Wright, Udolphus Tuesday, 14 May 1907
Kathleen ni Houlihan 1907 (Tour) Fay, Frank J Saturday, 18 May 1907
Kathleen ni Houlihan 1907 (Abbey) Fay, Frank J Monday, 5 August 1907
Kathleen ni Houlihan 1907 (Abbey) Fay, Frank J Monday, 26 August 1907
Kathleen ni Houlihan 1907 (Abbey) Fay, Frank J Friday, 11 October 1907
Kathleen ni Houlihan 1907 (Abbey) Fay, Frank J Friday, 25 October 1907
Kathleen ni Houlihan 1907 (Abbey) Fay, Frank J Friday, 15 November 1907
Kathleen ni Houlihan 1907 (Tour) Fay, Frank J Tuesday, 26 November 1907
Kathleen ni Houlihan 1908 (Abbey) O'Rourke, J. A. Tuesday, 17 March 1908
Kathleen ni Houlihan 1908 (Abbey) O'Rourke, J. A. Saturday, 5 September 1908
Kathleen ni Houlihan 1908 (Abbey) O'Rourke, J. A. Tuesday, 8 September 1908
Kathleen ni Houlihan 1908 (Tour) O'Rourke, J. A. Wednesday, 2 December 1908
Kathleen ni Houlihan 1909 (Abbey) O'Rourke, J. A. Thursday, 4 February 1909
Kathleen ni Houlihan 1909 (Tour) O'Rourke, J. A. Thursday, 18 February 1909
Kathleen ni Houlihan 1909 (Abbey) O'Rourke, J. A. Wednesday, 17 March 1909
Kathleen ni Houlihan 1909 (Abbey) O'Rourke, J. A. Monday, 12 April 1909
Kathleen ni Houlihan 1909 (Abbey) O'Rourke, J. A. Thursday, 29 April 1909
Kathleen ni Houlihan 1909 (Abbey) O'Rourke, J. A. Wednesday, 25 August 1909
Kathleen ni Houlihan 1909 (Abbey) O'Rourke, J. A. Thursday, 18 November 1909
Kathleen ni Houlihan 1909 (Tour) O'Rourke, J. A. Sunday, 5 December 1909
Kathleen ni Houlihan 1910 (Abbey) O'Rourke, J. A. Thursday, 24 February 1910
Kathleen ni Houlihan 1910 (Abbey) O'Rourke, J. A. Monday, 1 August 1910
Kathleen ni Houlihan 1910 (Abbey) O'Rourke, J. A. Wednesday, 24 August 1910
Kathleen ni Houlihan 1911 (Abbey) O'Rourke, J. A. Thursday, 5 January 1911
Kathleen ni Houlihan 1911 (Tour) O'Rourke, J. A. Wednesday, 5 April 1911
Kathleen ni Houlihan 1911 (Abbey) O'Rourke, J. A. Monday, 17 April 1911
Kathleen ni Houlihan 1911 (Tour) O'Rourke, J. A. Thursday, 4 May 1911
Kathleen ni Houlihan 1911 (Abbey) O'Rourke, J. A. Monday, 21 August 1911
Kathleen ni Houlihan 1911 (Tour) O'Rourke, J. A. Wednesday, 1 November 1911
Kathleen ni Houlihan 1911 (Tour) O'Rourke, J. A. Thursday, 2 November 1911
Kathleen ni Houlihan 1911 (Tour) O'Rourke, J. A. Friday, 3 November 1911
Kathleen ni Houlihan 1911 (Tour) O'Rourke, J. A. Tuesday, 7 November 1911
Kathleen ni Houlihan 1911 (Tour) O'Rourke, J. A. Wednesday, 8 November 1911
Kathleen ni Houlihan 1911 (Tour) O'Rourke, J. A. Thursday, 9 November 1911
Kathleen ni Houlihan 1911 (Tour) O'Rourke, J. A. Friday, 10 November 1911
Kathleen ni Houlihan 1911 (Tour) O'Rourke, J. A. Monday, 13 November 1911
Kathleen ni Houlihan 1911 (Tour) O'Rourke, J. A. Monday, 25 December 1911
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) O'Rourke, J. A. Monday, 1 January 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) O'Rourke, J. A. Monday, 15 January 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) O'Rourke, J. A. Saturday, 3 February 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) O'Rourke, J. A. Tuesday, 6 February 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) O'Rourke, J. A. Wednesday, 7 February 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) O'Rourke, J. A. Monday, 26 February 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) O'Rourke, J. A. Monday, 4 March 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Abbey) O'Rourke, J. A. Monday, 18 March 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) O'Rourke, J. A. Tuesday, 7 May 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) O'Rourke, J. A. Saturday, 18 May 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) O'Rourke, J. A. Monday, 20 May 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) O'Rourke, J. A. Monday, 3 June 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) Conniffe, Michael Wednesday, 9 October 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) Conniffe, Michael Thursday, 10 October 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) Conniffe, Michael Monday, 14 October 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) Conniffe, Michael Wednesday, 16 October 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) Conniffe, Michael Friday, 18 October 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) Conniffe, Michael Monday, 21 October 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) Conniffe, Michael Wednesday, 23 October 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) Conniffe, Michael Friday, 25 October 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) Conniffe, Michael Wednesday, 27 November 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) Conniffe, Michael Friday, 29 November 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) Conniffe, Michael Monday, 2 December 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Abbey) O'Rourke, J. A. Tuesday, 3 December 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) Conniffe, Michael Wednesday, 4 December 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) Conniffe, Michael Friday, 6 December 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) Conniffe, Michael Monday, 9 December 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) Conniffe, Michael Wednesday, 11 December 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) Conniffe, Michael Friday, 13 December 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) Conniffe, Michael Monday, 16 December 1912
Kathleen ni Houlihan 1912 (Tour) O'Rourke, J. A. Monday, 30 December 1912
Kathleen ni Houlihan 1913 (Tour) O'Rourke, J. A. Wednesday, 8 January 1913
Kathleen ni Houlihan 1913 (Tour) O'Rourke, J. A. Friday, 10 January 1913
Kathleen ni Houlihan 1913 (Tour) O'Rourke, J. A. Monday, 27 January 1913
Kathleen ni Houlihan 1913 (Tour) O'Rourke, J. A. Tuesday, 28 January 1913
Kathleen ni Houlihan 1913 (Tour) O'Rourke, J. A. Thursday, 13 February 1913
Kathleen ni Houlihan 1913 (Abbey) Conniffe, Michael Thursday, 13 February 1913
Kathleen ni Houlihan 1913 (Tour) O'Rourke, J. A. Tuesday, 18 February 1913
Kathleen ni Houlihan 1913 (Tour) O'Rourke, J. A. Wednesday, 19 March 1913
Kathleen ni Houlihan 1913 (Abbey) Conniffe, Michael Tuesday, 25 March 1913
Kathleen ni Houlihan 1913 (Tour) O'Rourke, J. A. Tuesday, 8 April 1913
Kathleen ni Houlihan 1913 (Tour) O'Rourke, J. A. Thursday, 17 April 1913
Kathleen ni Houlihan 1913 (Abbey) Conniffe, Michael Tuesday, 22 April 1913
Kathleen ni Houlihan 1913 (Tour) Conniffe, Michael Monday, 28 April 1913
Kathleen ni Houlihan 1913 (Tour) Conniffe, Michael Saturday, 3 May 1913
Kathleen ni Houlihan 1913 (Tour) O'Rourke, J. A. Wednesday, 28 May 1913
Kathleen ni Houlihan 1913 (Tour) O'Rourke, J. A. Thursday, 5 June 1913
Kathleen ni Houlihan 1913 (Abbey) O'Rourke, J. A. Thursday, 23 October 1913
Kathleen ni Houlihan 1913 (Tour) O'Rourke, J. A. Tuesday, 4 November 1913
Kathleen ni Houlihan 1914 (Abbey) O'Rourke, J. A. Thursday, 1 January 1914
Kathleen ni Houlihan 1914 (Abbey) O'Rourke, J. A. Thursday, 29 January 1914
Kathleen ni Houlihan 1914 (Tour) O'Rourke, J. A. Thursday, 2 April 1914
Kathleen ni Houlihan 1914 (Tour) O'Rourke, J. A. Monday, 1 June 1914
Kathleen ni Houlihan 1916 (Abbey) Connolly, Sean Tuesday, 7 March 1916
Kathleen ni Houlihan 1917 (Abbey) Fay, Frank J Monday, 2 April 1917
Kathleen ni Houlihan 1917 (Abbey) Fay, Frank J Monday, 23 April 1917
Kathleen ni Houlihan 1918 (Abbey) Harford, Fred J. Thursday, 26 December 1918
Kathleen ni Houlihan 1919 (Abbey) Nolan, Peter Monday, 17 March 1919
Kathleen ni Houlihan 1920 (Abbey) Dolan, Michael J Monday, 2 August 1920
Kathleen ni Houlihan 1922 (Abbey) Nolan, Peter Monday, 7 August 1922
Kathleen ni Houlihan 1922 (Abbey) Nolan, Peter Tuesday, 15 August 1922
Kathleen ni Houlihan 1923 (Abbey) Nolan, Peter Monday, 10 September 1923
Kathleen ni Houlihan 1924 (Abbey) Nolan, Peter Thursday, 31 July 1924
Kathleen ni Houlihan 1924 (Abbey) Nolan, Peter Friday, 8 August 1924
Kathleen ni Houlihan 1925 (Abbey) Nolan, Peter Monday, 26 January 1925
Kathleen ni Houlihan 1927 (Abbey) Carolan, P. J. Monday, 25 July 1927
Kathleen ni Houlihan 1927 (Tour) Carolan, P. J. Thursday, 15 December 1927
Kathleen ni Houlihan 1928 (Abbey) Carolan, P. J. Monday, 9 July 1928
Kathleen ni Houlihan 1930 (Abbey) Carolan, P. J. Monday, 17 March 1930
Kathleen ni Houlihan 1930 (Abbey) Carolan, P. J. Tuesday, 18 March 1930
Kathleen ni Houlihan 1931 (Abbey) Carolan, P. J. Monday, 24 August 1931
Kathleen ni Houlihan 1932 (Abbey) Carolan, P. J. Tuesday, 9 August 1932
Kathleen ni Houlihan 1936 (Abbey) Carolan, P. J. Monday, 5 October 1936
Kathleen ni Houlihan 1936 (Tour) Carolan, P. J. Wednesday, 4 November 1936
Kathleen ni Houlihan 1936 (Tour) Carolan, P. J. Monday, 9 November 1936
Kathleen ni Houlihan 1938 (Abbey) O'Gorman, William Monday, 8 August 1938
Kathleen ni Houlihan 1941 (Abbey) Dolan, Michael J Sunday, 2 February 1941
Kathleen ni Houlihan 1942 (Abbey) O'Gorman, William Saturday, 4 April 1942
Kathleen ni Houlihan 1948 (Abbey) O Higgins, Brian Monday, 2 August 1948
Kathleen ni Houlihan 1948 (Abbey) O Higgins, Brian Tuesday, 24 August 1948
Kathleen ni Houlihan 1950 (Abbey) Ó Briain, Micheál Saturday, 9 September 1950
Kathleen ni Houlihan 1965 (Abbey) Ó Briain, Micheál Monday, 22 February 1965
Kathleen ni Houlihan 1965 (Abbey) Ó Briain, Micheál Monday, 19 April 1965
Kathleen ni Houlihan 1965 (Abbey) Ó Briain, Micheál Monday, 4 October 1965
Kathleen ni Houlihan 1965 (Abbey) Ó Briain, Micheál Monday, 18 October 1965
Kathleen ni Houlihan 1965 (Abbey) Ó Briain, Micheál Thursday, 21 October 1965
Kathleen ni Houlihan 1965 (Tour) Ó Briain, Micheál Monday, 1 November 1965
Kathleen ni Houlihan 1984 (Peacock) Mc Govern, Barry Tuesday, 12 June 1984
Kathleen ni Houlihan 1990 (Peacock) Olohan, John Wednesday, 8 August 1990
Kathleen ni Houlihan 2004 (Abbey) Gallagher, Hugh Monday, 27 December 2004
Kathleen ni Houlihan 2010 (Peacock) Kelly, Darragh Wednesday, 10 March 2010