ProductionPlayed byOpening Night
The White Blackbird 1925 (Abbey) Richards, Shelah Monday, 12 October 1925
The White Blackbird 1926 (Abbey) Richards, Shelah Tuesday, 2 February 1926
The White Blackbird 1927 (Abbey) Richards, Shelah Tuesday, 11 January 1927
The White Blackbird 1928 (Abbey) Richards, Shelah Monday, 16 April 1928
The White Blackbird 1931 (Abbey) Richards, Shelah Tuesday, 3 March 1931
The White Blackbird 1934 (Abbey) Richards, Shelah Monday, 19 February 1934