ProductionPlayed byOpening Night
The White Blackbird 1925 (Abbey) Mooney, Ria Monday, 12 October 1925
The White Blackbird 1926 (Abbey) Mooney, Ria Tuesday, 2 February 1926
The White Blackbird 1927 (Abbey) Mooney, Ria Tuesday, 11 January 1927
The White Blackbird 1928 (Abbey) Mooney, Ria Monday, 16 April 1928
The White Blackbird 1931 (Abbey) Mulhern, Frolie Tuesday, 3 March 1931
The White Blackbird 1934 (Abbey) Mulhern, Frolie Monday, 19 February 1934