ProductionPlayed byOpening Night
Dragan '71 1971 (Peacock) O Diomsaigh, Mairtin Monday, 4 January 1971
Dragan '71 1971 (Peacock) O hAonghusa, Micheál Monday, 4 January 1971
Dragan '71 1971 (Peacock) O Goilidhe (O Goili), Seathrun Monday, 4 January 1971
Dragan '71 1971 (Peacock) Ó Briain, Micheál Monday, 4 January 1971
Dragan '71 1971 (Peacock) O Luain, Peadar Monday, 4 January 1971
Dragan '71 1971 (Peacock) Ni Neill, Maire Monday, 4 January 1971