ProductionPlayed byOpening Night
Kolbe 1982 (Abbey) Brennan, Stephen Thursday, 30 September 1982