ProductionPlayed byOpening Night
Tommy Tom Tom 1917 (Abbey) Lynd, Dorothy Wednesday, 17 January 1917