Tosaíonn an Mhainistir agus Oibríonn an Mhainistir 

Déanfaidh ár gComhairleoir Amharclainne nuacheaptha, Louse Stephens, maoirsiú ar dhá thionscnamh nua in 2019.

Tá deiseanna in ‘Tosaíonn an Mhainistir’ agus ‘Oibríonn an Mhainistir’ do scríbhneoirí a gcuid oibre a chíoradh, spás a chruthú dá gcuid scríbhneoireachta, foghlaim faoi cheird na ceapadóireachta drámaíochta agus a bheith i gcuideachta scríbhneoirí eile. Beidh drámadóir gairmiúil i bhfeighil gach grúpa. Tabharfar cuireadh do na rannpháirtithe dráma a roinnt i bpáirt leis an bhfoireann Nua-Oibre ag deireadh an ghrúpa.

Má tá ceisteanna ar bith agat faoi ‘Tosaíonn an Mhainistir’ bheimis sásta labhairt leat. Seol scéala gairid chugainn ag abbeybegins@abbeytheatre.ie.

Oibríonn an Mhainistir 

Is é atá i Saothair na Mainistreach sraith ceardlanna trí mhí do sheisear dramadóirí a ndearnadh dráma dá gcuid a léiriú go gairmiúil cheana féin.

Clár den scoth é do scríbhneoirí a bhfuil taithí áirithe acu cheana féin ar a bheith ag scríobh don stáitse agus a dteastaíonn uathu a bpróiseas a chíoradh agus smaoineamh nua a fhorbairt le tacaíocht óna gcomhscríbhneoirí. Teastaíonn uainn tacaíocht a thabhairt do scríbhneoirí chun dráma a chruthú a mb’fhéidir nach scríobhfaidís murach an tacaíocht sin.

Feadh chúrsa ocht seisiún, agus duine dár ndrámadóirí comhlacha  (associate playwrights) i gceannas, bainfidh an grúpa úsáid as cleachtaí praiticiúla, gheobhaidh siad aiseolas agus déanfaidh siad scrúdú ar inspioráid ealaíonta. Beidh páirt á glacadh freisin ag cleachtóirí cuartaíochta.

Tionólfar na cruinnithe ar an 28 Bealtaine, an 4 Meitheamh, an 11 Meitheamh, an 18 Meitheamh, an 16 Iúil, an 23 Iúil, an 30 Iúil agus an 6 Lúnasa, 2019 ón 4-8 p.m. (Féadfar na dátaí a choigeartú, ag brath ar an bhfáil a bheidh ar na rannpháirtithe). I mBaile Átha Cliath a reáchtálfar na seisiúin sin agus beidh sparánachtaí taistil ar fáil mar chúnamh do scríbhneoirí a bheidh ag taisteal ann ó áiteanna eile.

Chun iarratas a dhéanamh, seol dráma amháin atá scríofa agat cheana féin chuig abbeyworks@abbeytheatre.ie (níor ghá gur dráma é atá léirithe cheana féin), agus comhlánaigh an Fhoirm Google seo this Google Form ina n-iarrtar 15 focal ina ndéantar cur síos ar smaoineamh eile ar mian leat dul ag obair air 5pm ar an 10 Aibreán 2019 an sprioc le haghaidh na n-iarratas.

#AbbeyWorks

Tosaíonn an Mhainistir 

Is é atá in ‘Tosaíonn an Mhainistir’ sraith de cheardlanna do dhrámadóirí atá i mbun tús a chur lena ngairmeacha scríbhneoireachta. In imeacht 8 seachtaine beidh teacht ag an deichniúr rannpháirtithe a roghnófar ar iliomad teicnící agus cleachtaí chomh maith le caidreamh le scríbhneoirí eile chun cuidiú leo an chéad dráma iomlán dá gcuid a scríobh.

#AbbeyBegins

20 do 20 

An Amharclannaóir tú? Ar mhaith leat tuilleadh taibhithe a fheiceáil i d’Amharclann Náisiúnta?

Tá saorchead isteach ar 20 taibhiú dár gcuid á thabhairt againn do 20 Amharclannóir in 2019 5pm.

Dúnadh iarratais an 25 Eanáir 2019.

#Abbey20for20

5×5 

In 2018, sa tsraith tionscnaimh 5×5 dámhadh €5,000 ar gach aon cheann de chúig ghrúpa mar aon le 5 lá spáis agus cúnamh teicniúil sa Phéacóg chun tionscadal ar shíl siad go raibh glór náisiúnta ag teastáil ina leith a fhorbairt.

Tá 5×5 ar ais in 2019 agus tacaíocht aige ó Chistí na hÉireann – agus an tráth seo beidh cúig sheachtain as a chéile againn de rannpháirtithe sa samhradh.

Chun tuilleadh eolais a fháil mar aon le mionsonraí ar an dóigh le hiarratas a dhéanamh, cliceáil anseo.

#Abbey5x5