Tosaíonn an Mhainistir agus Oibríonn an Mhainistir 

Déanfaidh ár gComhairleoir Amharclainne nuacheaptha, Louse Stephens, maoirsiú ar dhá thionscnamh nua in 2019.

Tá deiseanna in ‘Tosaíonn an Mhainistir’ agus ‘Oibríonn an Mhainistir’ do scríbhneoirí a gcuid oibre a chíoradh, spás a chruthú dá gcuid scríbhneoireachta, foghlaim faoi cheird na ceapadóireachta drámaíochta agus a bheith i gcuideachta scríbhneoirí eile. Beidh drámadóir gairmiúil i bhfeighil gach grúpa. Tabharfar cuireadh do na rannpháirtithe dráma a roinnt i bpáirt leis an bhfoireann Nua-Oibre ag deireadh an ghrúpa.

Má tá ceisteanna ar bith agat faoi ‘Tosaíonn an Mhainistir’ bheimis sásta labhairt leat. Seol scéala gairid chugainn ag abbeybegins@abbeytheatre.ie.

 

Tosaíonn an Mhainistir 

Is é atá in ‘Tosaíonn an Mhainistir’ sraith de cheardlanna do dhrámadóirí atá i mbun tús a chur lena ngairmeacha scríbhneoireachta. In imeacht 8 seachtaine beidh teacht ag an deichniúr rannpháirtithe a roghnófar ar iliomad teicnící agus cleachtaí chomh maith le caidreamh le scríbhneoirí eile chun cuidiú leo an chéad dráma iomlán dá gcuid a scríobh.

#AbbeyBegins

Oibríonn an Mhainistir 

Is é atá in ‘Oibríonn an Mhainistir’ deis forbartha 3 mhí do 6 dhrámadóir a ndearnadh a gcuid oibre a léiriú go gairmiúil cheana féin.

27 Feabhra 2019 an chéad lá do na hiarratais, trí 1 dhráma atá scríofa cheana féin a sheoladh chugainn mar aon le 15 focal a thugann tuairisc ar smaoineamh eile a bhfuil tú ag iarraidh dul i mbun oibre air.

Tar ar ais anseo le haghaidh mionsonraí ar an dóigh le hiarratas a dhéanamh i bhFeabhra 2019.

#AbbeyWorks

20 do 20 

An Amharclannaóir tú? Ar mhaith leat tuilleadh taibhithe a fheiceáil i d’Amharclann Náisiúnta?

Tá saorchead isteach ar 20 taibhiú dár gcuid á thabhairt againn do 20 Amharclannóir in 2019 5pm.

Dúnadh iarratais an 25 Eanáir 2019.

#Abbey20for20

5×5 

In 2018, sa tsraith tionscnaimh 5×5 dámhadh €5,000 ar gach aon cheann de chúig ghrúpa mar aon le 5 lá spáis agus cúnamh teicniúil sa Phéacóg chun tionscadal ar shíl siad go raibh glór náisiúnta ag teastáil ina leith a fhorbairt.

Tá 5×5 ar ais in 2019 agus tacaíocht aige ó Chistí na hÉireann – agus an tráth seo beidh cúig sheachtain as a chéile againn de rannpháirtithe sa samhradh.

Chun tuilleadh eolais a fháil mar aon le mionsonraí ar an dóigh le hiarratas a dhéanamh, cliceáil anseo.

#Abbey5x5