Abbey Theatre - Amharclann na Mainistreach

The 2016 Annual Report is presented as a full downloadable, printable pdf formatted for desktop printing:

Download the full 2016 Annual Report ↓

A new format: As part of the Abbey's ongoing adoption of a Digital Strategy, we are also providing the 2016 Annual Report in digital format. In addition to cutting back on printed material, this new digital version allows for greater numbers of readers on more devices giving more transparency and coverage to the Abbey's work.

To read the report scroll through, or use the menu at the top right or at the base of every page. To share a section directly, copy and paste the address from your address bar into emails, tweets, Facebook etc.

Annual
Report
2016

Scroll to read the 2016 Annual Report Kate Gilmore (Rachel) and Barbara Brennan (Ellen) in Town is Dead by Phillip McMahon and Raymond Scannell. Photography by Ros Kavanagh.

The Abbey
Theatre,
your national theatre

Inspired by the revolutionary ideals of our founders and our rich canon of Irish dramatic writing, the Abbey Theatre’s Mission is:
To imaginatively engage with all of Irish society through the production of ambitious, courageous and new theatre in all its forms.
The Abbey Theatre commits to lead in the telling of the whole Irish story, in English and in Irish, and affirms that it is a theatre for the entire island of Ireland and for all its people.
In every endeavour, the Abbey Theatre promotes inclusiveness, diversity and equality.
 
The cast of The Plough and the Stars meet the President of Ireland, Michael D. Higgins
The cast and company of The Plough and the Stars meet the President of Ireland, Michael D. Higgins

Fáilte

Bliain stairiúil ba ea 2016 d’Éirinn agus d’Amharclann na Mainistreach.

Tá mé thar a bheith bródúil as scála agus uaillmhian ghníomhaíocht Amharclann na Mainistreach le linn bhliain shuntasach sin an chuimhneacháin, agus as na healaíontóirí agus as an bhfoireann a thug chun críche í. Bliain shuntasach ba ea í dom féin go pearsanta freisin agus an bhliain dheireanach dom i mo chathaoirleach ar an Mainistir tar éis tréimhse aon bhliain déag.

Tá sé cuibhiúil mar sin go dtabharfainn aitheantas do na daoine a bhí ag obair go dian in éineacht liom. Do chomhaltaí uile an bhoird, san am atá caite agus san am i láthair, a d’oibrigh go tréan ar mhaithe le leas Amharclann na Mainistreach, gabhaim mórbhuíochas ó chroí as an gcomhairle stuama agus as an tacaíocht a thugadar dom le deich mbliana anuas. Gabhaim míle buíochas leis an bhfoireann dhíograiseach nár chlis riamh ar a dtiomantas agus a gcúirtéis phearsanta.

Gabhaim buíochas freisin le Fiach Mac Conghail agus cuirim mo dhea-mhéin in iúl dó. Chuaigh an 12 bhliain rathúla a chaith sé mar stiúrthóir ar Amharclann na Mainistreach go mór chun tairbhe d’Amharclann Náisiúnta na hÉireann i dtaca le rath ó thaobh na n-ealaíon de agus cobhsaíocht i gcúrsaí airgeadais.

Ní mór aird a thabhairt ar dhá fhorbairt shuntasacha. I gcaitheamh na bliana, mar chuid dár dtiomantas i leith paireacht inscne in Amharclann na Mainistreach, rinneamar ocht bprionsabal treorach maidir le paireacht inscne a ghlacadh agus a fhoilsiú. Tá súil againn go ndéanfar, de thairbhe na bprionsabal sin, an phaireacht inscne a chur chun cinn, ní hamháin in Amharclann na Mainistreach, ach in amharclannaíocht na hÉireann agus in earnáil na n-ealaíon i gcoitinne. Tá an bord buíoch den choiste paireachta inscne as an tsárobair a rinne siad ina leith sin.

Thairis sin, ghlac Graham McLaren agus Neil Murray an cúram orthu féin mar stiúrthóirí ealaíne i Meán Fómhair 2016. Déanfaidh comhneart na beirte sin, ar daoine iad atá fuinniúil uaillmhianach, Amharclann na Mainistreach a sheoladh ar aistir spreagúla nua le lucht déanta amharclainne agus lucht féachana sna blianta atá amach romhainn.

Saothar ar leith a chuaigh go mór i gcion orm féin le linn 2016 ba ea an léiriú suíomhoiriúnaithe ar Observe the Sons of Ulster Marching Towards the Somme le Frank McGuinness céad bliain anonn ón uair a bhí an cath ann.

Chuaigh an chumhacht agus an mothú sa taibhiú sin go smior sa duine. Sa radharc deiridh, agus na haisteoirí ag breith barróg agus ag fágáil slán ag a chéile, agus a gcuid beaignití á socrú acu agus iad á réiteach féin le dul thar an iomaire i mbun troda, shéid leoithne ghaoithe – gan ann ach steifir - an gleann aníos – ag bogshioscadh na nduilleog úr sa roschoill mar a raibh siad cruinnithe le chéile. Ar an bpointe, rinne scata beag éan easparta a chanadh. Bhí sé tráthúil freisin, an chaoi ar tháinig ceobhrán taibhsiúil anuas orainn ar fad. Bhí gluaiseacht na n-aisteoirí ag moilliú anuas chuig luas áibhéalta, rud a chuir atmaisféar osréalaíoch suthain in iúl. Chuaigh an tAm i gcion ar na saighdiúirí a bhí ar an stáitse, iad reoite go hiomlán faoi sin, a gcosa leath in airde, a mbéil ar leathoscailt, agus iad ag dul ar aghaidh go neamhthrócaireach chuig an gcríoch a bhí i ndán dóibh.

Múchadh na soilse. Taobh thall de na crainn, d’athghabháil an gleann doiléir an tírdhreach. D’fhan an lucht féachana, idir bheo agus mhairbh, ina dtost i gcuimhne ar ar tharla.

Níor fágadh gan chorraí ach na línte fada de chrosa bána sa mhachaire thíos.

An Dr. Bryan McMahon
Cathaoirleach

 

Welcome

2016 was a historic year for Ireland and the Abbey Theatre.

I am exceedingly proud of the scale and ambition of the Abbey’s activity during that significant year of remembrance, and of the artists and staff who made it all happen. Personally, it has also been a significant year and my last as chair of the Abbey after eleven years.

It is appropriate therefore, that I should acknowledge the people who soldiered with me. To all board members, past and present, who worked tirelessly for the good of the Abbey, I would like to extend a sincere thanks for their wise counsel and support over the past decade. To the committed staff whose dedication and personal courtesy was never in question, mile buiochas.

I would also like to extend my thanks and best wishes to Fiach Mac Conghail whose 12 successful years as director of the Abbey Theatre brought artistic success and financial stability to Ireland’s national theatre.

Two significant developments must be noted. During the year, as part of our commitment to gender parity at the Abbey Theatre, we adopted and published eight guiding principles on gender equality. These principles, we hope, will advance gender equality not only in the Abbey, but in the Irish theatre and arts sector generally. The Board is grateful to the gender equality committee for their exceptional work on this matter.

Secondly, Graham McLaren and Neil Murray took over the mantle as Directors in September 2016. The combined strengths of this dynamic and visionary duo will see the Abbey Theatre embark on exciting new journeys with theatre makers and audiences in the years to come.

A personal highlight for me during 2016 was the site-specific production of Frank McGuinness’s Observe the Sons of Ulster Marching Towards the Somme on the centenary of the battle.

The power and the emotion of that performance was a searing experience. In the last scene, as the actors embraced and said goodbye to each other, as they fixed bayonets and prepared to go over the top, a light breeze, no more than a zephyr, blew up from the valley rustling softly the young leaves in the copse where they had gathered. On cue, a few birds sang an evensong. Timely too, the ghostly mist that then engulfed us all. The movement of the players was slowing to an exaggerated pace, conveying a surreal atmosphere of timelessness. The soldiers on stage, totally frozen then, legs half-raised, mouths half-open, were overtaken by time as they advanced inexorably to their fate.

The lights were cut.  Beyond the trees, the dim valley reclaimed the landscape. The audience, both living and dead, remained quiet in remembrance.

Only the long rows of white crosses in the plain below remained unmoved.

Dr. Bryan McMahon
Chair

back to top of page

CEOs’ report

What Happens Next Is This...

Graham McLaren and Neil Murray became Directors at the Abbey Theatre in October 2016. Here is a preview of 2017 and beyond…

We are privileged and excited to lead the Abbey Theatre, one of the world’s great theatre companies, into its next act.

We joined the Abbey Theatre as Directors Designate in July 2016 and were honoured to work in tandem with Fiach Mac Conghail for the final few months of his distinguished tenure, which came to an end in October 2016. We would ike to pay tribute to his term as Director and to his final, very succesful 2016 programme, outlined in this report.

Our vision is to build an organisation that challenges assumptions around the words “national”, “theatre” and “Ireland”. We will place accessibility, inclusiveness and diversity at the heart of the Abbey Theatre.

We believe in the concept of a national theatre that reaches all of the country. This applies to touring but also addresses the issue of where shows and projects are rooted and made, regardless of geographical remoteness or perceived social barriers. We want people around Ireland to experience our plays in their locality, their local pubs even.

We also believe in an international perspective that will take the Abbey Theatre’s best work out of the country on a regular basis and bring exciting international artists to Ireland.

Ireland has an enviable pool of talent across all spheres of theatre making and the wider arts, who deserve a place on the Abbey Theatre’s stages. We look forward to collaborating with the immense talent that exists in the Irish theatre community so that the Abbey can be a resource for all Irish theatre-makers.

The Abbey stage has always been a platform for ideas. As the national theatre we must continue to reflect on the world around us. We are interested in collaborating with artists and theatre-makers to express the full Irish experience. We want to tell the stories of the people whose voices have been silenced.

We both look forward to building on the great work that Fiach Mac Conghail and the wonderful Abbey Theatre team have been doing.

We believe that we can tap into the amazing talent and resources that exist in Ireland, to create a truly exciting, successful and sustainable Abbey Theatre for Irish people everywhere.

back to top of page
Scroll to read the 2016 Annual Report Abbey Theatre photo by Ros Kavanagh

2016 at a Glance

 
figure 9
9 plays on the Abbey stage
figure 15
15 plays on the Peacock stage
 
6 world premieres
figure 6
297 actors, dancers and performers
figure 297
 
figure 55
55 actors made their debut
figure 120,000
120,000 people visited the Abbey
 
73,500 people saw us on tour in Ireland and across the world
figure 73,500
figure 6
6 touring productions visited Ireland, USA, Canada, Scotland, England, Northern Ireland and France
 
figure 286
286 performances of Me, Mollser at 65 venues in Ireland, Boston and Philadelphia as part of our Community & Education programme
figure 16,700
16,700 people saw four new plays on the Peacock stage
 
29 writers under commission
figure 29
290 unsolicited scripts received, read and reported on
figure 290
 
figure 17
17 workshops with emerging writers
figure 9
9 audio described performances
 
13 sign language interpreted performances
figure 13
figure 12,000
12,000 people listened to the Abbey Talks Podcasts
 
878, 185 visits to abbeytheatre.ie
figure 878,185
back to top of page

Abbey on Tour

 

From Carrigaline to Canada, Wexford to Washington, the Abbey Theatre travelled to 30 counties in Ireland and five countries in 2016.

Over 1,000 performances of 6 plays across 2 continents, 5 countries and over 90 venues, in a 7 month period.
18,000 people saw The Plough and the Stars in Washington, Toronto, Boston, Philadephia, New Jersey and Ohio.
14,000 people saw The Plough and the Stars in Cork, Wexford, Limerick, Galway.
Me, Mollser was seen by over 18,000 people in 25 counties in Ireland and in 9 libraries by 400 pupils in Boston and Philadelphia.
Over 14,000 people saw Observe the Sons of Ulster Marching Towards the Somme in 10 venues in Scotland, England, Northern Ireland and France on an epic 6 month tour.
Over 9,500 people saw Quietly at The Irish Repertory Theatre in New York over a 3 month period.
Irish counties visited by the Abbey Longford Leitrim Sligo Donegal Derry Antrim Tyrone Down Armagh Monaghan Cavan Louth Mayo Roscommon Offaly Meath Galway Dublin Kildare Clare Tipperary Wicklow Cork Kerry Wexford Waterford Kilkenny Carlow Limerick Laois
 
Touring internationally Philadelphia New Jersey New York Ohio Toronto Boston Washington London Glasgow Liverpool Manchester Oxford Cambridge Amiens Thiepval
back to top of page