Statement regarding the absence of an Irish language play in the 2016 programme
 

Statement regarding the absence of an Irish language play in the 2016 programme

Ráiteas ó Amharclann na Mainistreach faoi gan aon dráma Gaeilge a bheith ar áireamh i gClár 2016

11 Samhain 2015

Aithníonn Bord agus Stiúrthóir Amharclann na Mainistreach nach bhfuil léiriú Gaeilge ar áireamh i gClár 2016.

Rinne an Bord agus an Stiúrthóir plé ar ócáidí éagsúla i dtaobh dráma Gaeilge a léiriú.

Tá beartaithe ag Fiach Mac Conghail dul i dteagmháil le cuideachtaí amharclainne Gaeilge chun tuilleadh plé a dhéanamh ar an gceist seo. Cuireann sé fáilte thairis sin roimh an gcuireadh chun casadh le hAontas na Scríbhneoirí Gaeilge.

Statement from the Abbey Theatre regarding the absence of an Irish language play in the 2016 programme

11 November 2015

The Board and Director of the Abbey Theatre acknowledge that the 2016 programme does not feature an Irish language production.

The Board and Director have discussed the production of an Irish language play on a number of occasions.

Fiach MacConghail intends to make contact with Irish language theatre companies to discuss this further. He also welcomes the invitation to meet with Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge.

Your Comments & Reviews

0 Comments

Looks like no comments have been added yet - why not add your own?

Have Your Say